Scripor

Impact

Deficiența vederii reprezintă o povară financiară globală enormă.

Costurile globale anuale ale pierderilor de productivitate asociate cu deficiența vederii din cauza miopiei necorectate și a prezbiopiei sunt estimate la aproximativ 300 miliarde de USD.

Legile privind accesibilizarea produselor și serviciilor

Contextul legal european și național

Prin legea nr. 232/2022, Guvernul Romaniei a aprobat transpunerea în legislația internă a cerințelor europene de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor, prevazute in directiva nr 882/2019 a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene.

În primavara anului 2022, H.G nr. 490 pentru aprobarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități, “O Românie echitabilă” 2022-2027, a fost publicată de către GUVERNUL ROM NIEI în MONITORUL OFICIAL cu numărul nr. 375.

Strategia 2022-2027 are opt domenii prioritare, iar primul domeniu este domeniul nostru, sau mai bine zis capitolul IV, ”Accesibilitate”. Persoanele cu dizabilități trebuie să aibă acces fizic, informațional și comunicațional la produsele, serviciile și programele pe care societatea le pune la dispoziția membrilor săi. Accesibilitatea reprezintă baza participării depline a persoanelor cu dizabilități la viața socială.

Potrivit ministerului Muncii, documentul adoptat urmăreşte stimularea participării active a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa în comunitate, creşterea gradului de conştientizare asupra nevoilor comunităţii, precum şi a vizibilităţii în societate, aspecte care să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi la creşterea gradului de ocupare în rândul acestor persoane.

Strategia are ca obiectiv asigurarea participării depline şi efective a persoanelor cu dizabilităţi, bazată pe libertatea de decizie, în toate domeniile vieţii şi într-un mediu accesibil şi rezilient.